e-toll

System E-TOLL w Polsce

System e-TOLL to elektroniczny system poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych w Polsce. Został wprowadzony 1 grudnia 2021 roku i zastąpił dotychczasowy system viaTOLL. System e-TOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej.

Jak działa system e-TOLL?

System e-TOLL opiera się na technologii pozycjonowania satelitarnego GPS. Opłata za przejazd naliczana jest automatycznie na podstawie pokonanej trasy. Do korzystania z systemu e-TOLL konieczne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej i wybranie odpowiedniej formy płatności.

Dostępne są dwa rodzaje kont w systemie e-TOLL:

  • Konto przedpłacone: Na koncie przedpłaconym opłaty za przejazd pobierane są z doładowanych wcześniej środków pieniężnych.
  • Konto z odroczoną płatnością: Na koncie z odroczoną płatnością opłaty za przejazd pobierane są po zakończeniu miesiąca faktury.

Jakie urządzenia są dopuszczone do systemu e-TOLL?

Do systemu e-TOLL dopuszczone są następujące urządzenia:

  • Obiektowe urządzenia pokładowe (OBU): OBU to małe urządzenia, które montuje się w pojeździe. Urządzenie OBU automatycznie pobiera opłatę za przejazd po płatnych odcinkach dróg.
  • Aplikacja e-TOLL PL: Aplikacja e-TOLL PL to darmowa aplikacja na smartfony, która umożliwia korzystanie z systemu e-TOLL bez konieczności montażu OBU w pojeździe.
  • Systemy nawigacyjne zintegrowane z systemem e-TOLL: Niektóre systemy nawigacyjne mają wbudowaną funkcję e-TOLL, która umożliwia automatyczne pobieranie opłat za przejazd.

Gdzie można kupić urządzenie OBU?

Urządzenia OBU można kupić online na stronie internetowej lub w punktach sprzedaży wyznaczonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Lista punktów sprzedaży dostępna jest na stronie internetowej.

Ile kosztuje korzystanie z systemu e-TOLL?

Opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg w systemie e-TOLL zależą od kategorii pojazdu i pokonywanego odcinka drogi. Stawki opłat można sprawdzić na stronie internetowej.

Jakie są kary za brak opłaty w systemie e-TOLL?

Za brak opłaty w systemie e-TOLL grozi kara w wysokości 500 zł. W przypadku recydywy kara może zostać zwiększona do 4 000 zł.

System e-TOLL to nowoczesny i wygodny sposób poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce. Korzystanie z systemu e-TOLL jest proste i nie wymaga specjalnej wiedzy ani umiejętności. Zachęcamy wszystkich kierowców korzystających z płatnych dróg do zapoznania się z systemem e-TOLL i rejestracji na stronie internetowej.